عروسی فیونا

ایشالا خوشبخت خوشبخت باشی دوست منماچ...

+چه خوب میشد اگه اسلام همچین قانونی داشت:"داماد شب عروسیش به خانم های داخل سالن محرم میباشد :)) "

++ماندگارترین صحنه ی عروسی جایی بود که داماد با شنیدن اینکه"30 ثانیه- به پایان آخرین آهنگ -مونده"دستشو به سمت آسمان برد و خدا را شکر کرد که از دست آن همه زن سمجی که احاطه اش کرده اند و به هر نحو قصد رقصانیدنش را دارند رهایی می یابد :))

/ 1 نظر / 19 بازدید
هادی

در این صورت شاید تعدد زوجات زیاد میشد.آمار طلاق هم.