105

  • بعضی از آدم ها خیلی از خودگذشته هستند،خوشحالم که یکیشون نزدیک من هست و خجالت میکشم از خودی که هستم...
  • گاهی بین تاراحتی انسانهای دور و برت و عمل به امر پروردگارت تعارض پیش میاد،گاهی یکی از این انسانها جزء عزیزترینهایت هست و اینجاست که باید سخت تصمیم بگیری...
  • از من راجع به اعمالم سوال میشه پس باید نگران بازخواست آخرت خودم باشم نه ناراحتی یک انسان خییییییییییییییییلی عزیز...
  • به قول همسر: آدم های بزرگ غم ها و مشکلاتشون بزرگتره...
  • اگر بخوام جلوی اینا کم بیارم وای به حال سختی های پیچ بعدی زندگی...
  • من ایستادگی میکنم،به قیمت ناراحت شدن انسانی عزیییییییییییییییز...
/ 0 نظر / 16 بازدید