روزهای پیش از پره

کمتر از 3 روز مونده به امتحان پره انترنی و من فقط ماژورها و ENT و عفونی بلدم.امتحان دوره قبل رو زدم 158!بد نیس ولی هیچ تضمینی نیست سبک سوالها بازم اونجور باشه.خسته و بیحوصله ام!کاش زودتر پنجشنبه ظهر بشه

+یک ماهه همسر رو ندیدم :(

/ 0 نظر / 46 بازدید