کفر نعمت!!!

مستر متانت یک مریض HIV+ که بخاطر شک به سل روی تخت من بستری بود(ایزوله بود مثلا!)همینجور که داشتم پروندشو نگاه میکردم نگاهم افتاد به آدرس خونه اش!نزدیک خونه مامانم اینا بود!!!ظهر که خوابیدم خواب دیدم رو تختم دراز کشیده میگه من پسرخاله ات هستم!!هرکار میکردم بیرون نمیرفت و جورابهای کثیفشو انداخت تو کشو لباسهام و منم جیغ میزدم لااقل لباساتو ننداز داخل کشوی مننیشخند کلی فرداش غر زدم به بچه ها که من اینو دوس ندارم تو خوابم اومده و دیگه سر راندش نرفتم!امروز صبح منتقل شد به بخش چون سل نداشت جایش مریض دیگه ای اومد!آقای 39 ساله،HIV+,HCV+,TB+!!! صد رحمت به مریض قبل!این هم ایدز داره هم سل هم هپاتیت سی!از سر تا پام رفت تو دستکش و ماسک و عینک!همه اش هم سرفه پروداکتیو(خلط زیاد خونی) میکردنگراناین عفونی تا ما رو مسلول و هپاتیتی نکنه دست وردار نیستنگرانکاش زودتر 31ام بشه تموم شه برم پیش همسرم!خیال باطل

/ 1 نظر / 22 بازدید
هادی

و همچنان خدا صبر دهد، توامان با سلامتی