22

امروز یک نفر که برای اولین بار عکسمو دید بهم گفت با دیدن عکسم برام دعا کرده برم مکه :) بعد هم یکی از سال پایینیا-زهره-تا منو دید گفت ایشالا بری مکه! :))) شاید هیچ ربطی به هم نداشته ولی کلی خوشحالم کرد این دعای خوب از زبان دو نفر در یک روز :) شاید امروز  کار خوبی انجام دادم که مستحق دعای به این خوبی شدم!ولی وقتی فکر میکنم بیشتر کارهای بد میاد جلو چشمم تا کار خوب!

پ.ن:من دلم راه رفتن زیر آسمون مکه میخواد...دلم تنفس هوای کنار خونه ی خدا رو میخواد... :( ولی دلم نمیخواد مثل مشهد پارسال بشه...که بعد اون همه گریه و سفر تنهایی از جنوب به مشهد نتونم استفاده کنم و بعدش یه حسرت گنده تر بمونه در قلبم و صدایی که دائم در گوشم زمزمه کنه دیدی لیاقت نداشتی؟حالا فهمیدی چرا این همه سال قسمتت نمیشد بری؟و باز هم حسرت و حسرت...

/ 0 نظر / 17 بازدید