چشم 1 :پلیسه درمی آوریم...

استاجر که بودم فکر میکردم درآوردن پلیسه از روی قرنیه و اسکلرا خیییلی سخته.دائم نگران بودم که قرنیه سوراخ نشهزبان جهارشنبه دکتر کاوه-همکلاس دوره ی عمومی همسر-بهمون گفت میخواید ترای کنید درآرید؟من گفتم آره اما نسترن گفت حاضر نیست انجام بده.رزیدنت رفت و من موندم با آقای مریض دارای 2 پلیسه.اولش مخچه ام همراهی نکرد از پشت اسلیت لامپ،نیدل رو کردم در بینی مریض خون اومد :)))) مریض خیییلی خوب و مودب بود و اعتراض نکرد.بعدش که عادت کردم راحت درآوردمش.حس خوبی بود.

+من دلم چشم فارابی میخواد،یعنی میشه؟قلب

/ 0 نظر / 53 بازدید