خدایا امتحانت کی تموم میشه؟

"کی گفته من بابا ندارم؟کی گفته بی کس و کارم؟بابای من قشنگترین..."

+اینو که روی یاهو آی.دی ات دیدم،قلبم فشرده شد.کاش میشد دوباره برگردیم به اون روزهایی که 4 نفری با هم خاله بازی میکردیم،وقتی بابات،بابات بود.وقتی هنوز این اتفاقها نیفتاده بود...کاش کمکی از دستم برمیومد...تو که از اینجا خبر نداری،اما امیدوارم یک روز برگردم این متن رو بخونم و لبخند بزنم که آخر قصه شون به خوبی و خوشی تموم شد...

/ 0 نظر / 24 بازدید