شکستن سیکل؟آیا ممکن است؟

مریض ایدزی پست قبل امروز بخش رو گذاشته بود رو سرش!از ساعت 7:15 که در اتاقشو باز کردم شروع کرد به غر زدن و داد زدن و بحث با کمک بهیار که تو ماسک های منو دور انداختی تا ظهر ساعت 13که از بخش زدم بیرونخنثیمیگفت بیکارم و درآمدم فقط از یارانه است!یعنی با ماهی 40 هزار تومان میشه زندگی کرد؟خرج 1 هفته ی من همین حدودها میشه!بدون احتساب خرید کفش یا لباس یا کیف و دارو...خنثیتازه اصولا منو صبحها میرسونن بیمارستان و خیلی وقتها ظهر میان دنبالم(یعنی کرایه نمیدم!)

بهش میگم شما که مجردی رابطه جن.سی هم داشتی؟میگه آره همین دو ماه پیش!میگم کاند.وم استفاده میکنی؟میگه نه بابا!!!بهش میگم برای جلوگیری از انتقال بیماریت باید ازین به بعد کاندوم بذاری!باشه؟پوزخند میزنه!بنظرتون اگر بهش بگم با کسی که رابطه داشته تماس بگیره بیاد بررسی بشه این کارو میکنه؟به هرحال کسی که با این بوده با خیلیای دیگه هم رابطه داره،خیلیا تا الان ممکنه آلوده شده باشند!آنجلا میگه بی فایده است اما وجدانم آروم نمیشه تا این کارو نکنم!

/ 1 نظر / 19 بازدید
شازده

احساس میکنم من بودم یه حال اسایس از یارو میگرفتم!!