فهم و شعورم آرزوست...

بیمار:شانسه دارم؟واسه آنژیوگرافی افتادم با دکتر زن!نیفتادم با این آقا دکتره!!

من:خانم دکتر فوق تخصص دارن و استاد همه ی ما هستند اما آقای دکتر متخصصند!

بیمار:میدونم ولی مرد بره پیش دکتر زن انگار رفته متخصص زنان-زایمان!!!

من:چه ربطی داره؟؟؟؟؟؟

.

.

.

بیمار مسئول دادگاه یکی از شهرهای استانمونه و مثلا تحصیل کرده ی حقوق!!!متاسفم...

/ 0 نظر / 47 بازدید